PIRÁTSKÉ LODĚ - Balinger

PIRÁTSKÉ LODĚ

Balinger

Původně velrybářský člun z 15. století používaný v Severním moři, později kaperská loď (asi 100 t) Angličanů a hanzovních měst.