PIRÁTSKÉ LODĚ - Bark

PIRÁTSKÉ LODĚ

Bark

1.

(a. bark nebo barque; n. e Bark; fr. barque; it. barca) Bark se s největší pravděpodobností vyvinul ve Francii na konci 18. století z brigy. Ve své době to byl jeden z nejrozšířenějších typů plachetnic v obchodním i válečném loďstvu a byl rozšířen v Evropě i v Americe. Loď byla charakteristická nejméně třemi stěžni (některé barky měly až 5 stěžňů), z nichž zadní (vratiplachtový) stěžeň byl výrazně kratší. Nosnost lodi se pohybovala v rozmezí od 500 do několika tisíc tun, např. Preussev (1902) měl 5081 BRT, France II (1911) měl 5863 BRT. Trup barku měl délku zpravidla 40 až 50 metrů u třístěžňové verze, u vícestěžňové verze (i pět stěžňů) až přes 100 metrů. Některé barky měly ocelovou konstrukci i stožáry. Tvar trupu, ponor a další charakteristiky byly závislé na tom, kdy, kde a pro jaký účel byl bark postaven. Původní materiál (dřevo) bylo stále více nahrazováno ocelí. Délka trupu k jeho šířce byla v poměru 4 až 6 : 1. Stěžně barku byly zásadně třídílné (peň se dvěma čnělkami), výjimku tvořil zadní zkrácený (vratiplachtový) stěžeň, který byl vždy dvoudílný (peň s jedinou čnělkou). Čelen byl dvoudílný nebo třídílný. Oplachtění bylo převážně provedeno ráhnovými plachtami. Poslední (zadní, vratiplachtový) stěžeň byl vždy osazen pouze klasickou vratiplachtou a zpravidla doplněn ve své horní části plachtou vrcholovou. Celek plachtoví byl doplňován mezi stěžni sérií stěhovek a na čelenu pak létavkou, kosatkami a přední stěhovkou. Barkové oplachtění používaly i některé velké zaoceánské parníky, stejně jako řada fregat a korvet. Mezi barky patřila jedna z největších plachetnic - čtyřstěžňový bark 'Great Republic', postavený ve druhé polovině 19. století v Severní Americe. Trup této lodi byl celodřevěný a dosahoval úctyhodné délky 108 metrů. Některé z barků se dochovaly do dnešních dnů a většinou slouží jako školní lodě. Poslední postavený bark byl německý Gorch Fock z roku 1958.
Bark Endeavour Pro zvětšení klikněte na obrázek
Bark MayflowerPro zvětšení klikněte na obrázek

2.

Bark (barge) byl rovněž název pro rychlý lodní člun určený pro pomocné služby na velkých plachetnicích. Bark škunerový Ne zcela přesný název pro barkentinu (z německého Schonerbark).