PIRÁTSKÉ LODĚ

Bilander


Malé obchodní plavidlo používané pro plavbu na kanálech a podél holandského pobřeží od 18. do začátku 20. století. Jednalo se o dvoustěžník s převahou příčných ráhnových plachet. Jeho trup byl charakteristicky bachratý, zaobleného profilu a se silným prošlupem. Kormidlo bylo umístěno vně trupu až za zadním vazem. Na hlavní palubě byla vybudována kajuta ve formě samostatné nástavby v prostoru zadního stěžně. Délka trupu se pohybovala okolo 25 metrů, šířka byla přibližně 7 metrů a ponor asi 2 metry. Poměr délky k šířce byl 3 až 3,5 : 1. Nosnost byla okolo 100 tun. Stěžně byly zpravidla třídílné; peň byl prodloužen dvěma čnělkami, čelen byl ve většině případů jednodílný. Oplachtění lodi bylo provedeno především příčnými (ráhnovými) plachtami, pouze dolní (hlavní) plachta zadního stěžně byla provedena jako lugrová. Plachtoví bylo doplněno zkráceným počtem čelenových plachet, kosatkou a přední stěhovkou.