PIRÁTSKÉ LODĚ - Bovo

PIRÁTSKÉ LODĚ

Bovo


Malý plachetní člun používaný v 18. a 19. století pro pobřežní plavbu ve vodách Středozemního moře v okolí Sicílie. Byl používán pro dopravu, rybolov a jako pomocné válečné plavidlo. Trup čluny byl zaoblený s mírně plochým dnem, které mu dovolovalo plavbu i v mělkých pobřežních vodách. Délka trupu byla od 15 do 20 metrů, šířka 5 až 6 metrů a ponor se pohyboval okolo 1,5 metru. Poměr délky trupu k šířce byl většinou 3 : 1, nosnost několik desítek tun. Bovo mělo dva stěžně (zhotovené z jednoho kusu) a čelen (rovněž zhotovený z jediného kusu), který byl vysunut před přední vaz. Oplachtění tvořila na předním stěžni hlavní plachta latinského typu a na zadním stěžni pak byla připevněna vratiplachta. Na přídi bylo plachtoví doplněno zpravidla kosatkou a přední stěhovkou.