PIRÁTSKÉ LODĚ - Brigantína

PIRÁTSKÉ LODĚ

Brigantina


(a. brigantine nebo hermaphrodite brig; n. e Brigantine nebo e Schonerbrigg; fr. brigantin; it. brigantino)
Je odvozena z brigy, od které se odlišuje stavbou stěžňů a oplachtěním. Technické parametry jsou s brigou velmi podobné. Stěžně byly oproti brize zjednodušeny - buď byly oba tvořeny dlouhým pněm s jedinou dlouhou čnělkou, nebo byla tato úprava provedena pouze na zadním (hlavním) stěžni. Čelen zůstal stejný jako u brigy. Oplachtění bylo na předním stěžni totožné s brigou, na zadním stěžni došlo k jeho zjednodušení tak, že byla zpravidla vypuštěna hlavní plachta a na pni zadního stěžně byla ponechána pouze vratiplachta. Ostatní plachty zadního stěžně zůstaly zachovány. Pokud v některých případech byla na pčední stěžeň umisťována vratiplachta, byl pro její osazení připojen za peň předního stěžně ještě další peň obdobným způsobem jako u snauky. V některých případech byla rovněž nad vratiplachtu hlavního (zadního) stěžně připojována plachta vrcholová.