PIRÁTSKÉ LODĚ - Cat

PIRÁTSKÉ LODĚ

Cat


Původní označení středního typu obchodních lodí v 18. století. Velikost lodi byla proměnná, jak vyplývá z nejrůznějších druhů oplachtění, které tyto lodi měly. Podle potřeby bylo u malých lodí oplachtění šalupové, u větších brigové nebo dokonce fregatové.