PIRÁTSKÉ LODĚ - Dogger

PIRÁTSKÉ LODĚ

Dogger


(island. dugga)
Dogger patřil v 18. a 19. století mezi malé typy plachetních lodí určených především pro rybolov, v menší míře pak k obchodu. Jméno pochází pravděpodobně od názvu velké severomořské písečné mělčiny zvané Dogger-bank - oblíbené místo rybolovu holandských a anglických lodí. Pro tuto loď byl charakteristický tvar jejího trupu, který byl typicky holandsky bachratý, s poměrně plochým dnem. Trup měl zpravidla délku okolo 20 metrů, šířku kolem 6 metrůa ponor nejvýše do 2 metrů. Stěžně měl dogger vždy dva, někdy dvoudílné (s jednou čnělkou), někdy z jediného kusu. Délka a složení čelenu bylo různé, nejčastěji však byl zhotoven z jednoho kusu. Kajutový prostor byl vyrvořen buď na zádi, přímo přilehlý na zadní vaz (steven), nebo byl vytvořen jako kajutová palubní nástavba v prostoru zadního stěžně. Oplachtění na předním (hlavním) stěžni bylo provedeno pomocí příčných (ráhnových) plachet, resp. plachty lugrové, a na zadním stěžni pak pomocí vratiplachty. Doplněno bylo jednou nebo dvěma kosatkami.