PIRÁTSKÉ LODĚ - Dromon

PIRÁTSKÉ LODĚ

Dromón


(pl. droma, řec. Běžec)

Rychlá byzantská válečná veslice s klounem a plachtami na 1-2 stěžních (možná už latinských). Dróma jsou doložena od konce 5. stol. za bojů Byzance s Vandaly v severní Africe a s Ostrogóty v Itálii. Objevují se až do 13. stol. Setkat se snimi můžeme i v severní Evropě. Vývojově podobné typy se jmenovaly hulk , nef , koga . Délka některých lodí dosahovala až 41 m. Obšívka byla dubová, klinkerového typu (typický druh obšívky pro severní státy). Přední i zadní kastel ze zakrývaly štíty vojáků a při boji sloužily jako stanoviště lučištníků. Kormidelní veslo bylo uchyceno pouze v jednom bodě, kolem kterého se otáčelo za pomoci rukojeti upevněné kolmo k "peru" vesla. Velkým pokrokem bylo použití druhého stěžně směrem k přídi lodě. Stěžeň byl nakloněný vpřed a díky užší plachtě "chytal" i boční vítr.

Pro zvětšení klikněte na obrázek