PIRÁTSKÉ LODĚ - Ever

PIRÁTSKÉ LODĚ

Ever


(něm. Ewer)

Typ malého rybářského a dopravního dvoustěžníku, který byl používán v 19. století při plavbě podél německé části pobřeží Severního moře, zejména pak při ústí velkých řek. Jeho trup byl typicky bachratých tvarů a měl výrazně ploché dno. Malý ponor umožňoval plavbu i nad pobřežními mělčinami. Pro plavbu na širém moři byl ever vybaven párem bočních sklopných ploutví (lopatic). Osazen byl dvěma stěžni, oba byly nejčastěji jednodílné, bez čnělek. Čelen, rovněž z jednoho kusu, vytvářel při své krátkosti (a poměrnou tloušťku) zdání tupého nosu. Oplachtění lodi bylo provedeno pomocí vratiplachet, na zadním krátkém stěžni (besanu) nebyla osazena na rozdíl od hlavního stěžně vrcholová plachta. Oplachtění bylo na přídi doplněno kosatkou a přední stěhovkou.