PIRÁTSKÉ LODĚ

Fénická loď

Tzv. “dlouhá loď” (snad galéra?). Byly štíhlejší a delší než gauly s větším počtem veslařů a tím i rychlejší. Původní válečnou loď pohánělo 20 – 30 párů vesel, umístěných v jedné řadě. Aby bylo možno zvětšit rychlost lodi, bylo potřeba přidávat další vesla. Tím by se loď protahovala a utrpěla by pevnost její konstrukce. Proto začali Féničané konstruovat v 8. st. př.n.l. válečné lodě s dvěma řadami vesel na každé straně (diéry). Boky lodě se zvýšily a veslaři obsluhující horní řadu vesel seděli na jakési odkryté galérii v polovině výšky boku lodi, veslaři spodní řady obsluhovali svá vesla uvnitř trupu lodi. Po celé délce lodě nad postavením veslařů se táhla paluba s plným zábradlím, která byla stanovištěm bojovníků. Hlavní zbraní lodi byl mohutný okovaný kloun na přídi, kterým bylo možné drtit a prorážet boky lodí protivníků. Je pravděpodobné, že proti útoku nepřátelského plavidla, byly boky fénických lodí zesíleny ve výši ponoru měděnými deskami. Fénické lodi se dvěma řadami veslařů byla do té doby nejmohutnější plavidla přes 30 m dlouhá, okolo 6 m široká, s ponorem okolo 2 m a výtlakem až 300 tun.

Fénická válečná loď