PIRÁTSKÉ LODĚ

Galéra

(n. Galeere; a. galley; fr. galée; it. galeazza)

Štíhlá veslice, kterou stavěli již Féničané. Nejrozšířenější byla ve Středozemním moři, i když v 17. a 18. století se objevuje i v Černém a Baltském moři. Svého vrcholu dosáhly galéry v 16. století, v době bitvy u Lepanta. Za konec éry galér je možno považovat závěr 18. století.
Trup galéry byl poměrně nízký a štíhlý. Příď měla daleko dopředu vysunutý kloun, který sloužil k prorážení trupu nepřátelské lodi při námořním boji. Střed trupu byl vyhrazen dvěma řadám lavic, na kterých byly usazeni veslaři. Na zádi byla umístěna přepychová kabina velitele lodi, často nákladně zdobená. Délka galéry byla okolo 30 metrů, i když existovaly i galéry o délce více než 50 metrů. Galéra měla zpravidla tři stěžně, jejich počet však kolísal podle velikosti a určení lodi. Stěžně byly zpočátku jednodílné, později se k předním stěžňům připojovala čnělka. Čelen zpočátku neexistoval, později byl používán pro kotvení stěžňů a ještě později pro umístění blindy. Plachtoví bylo provedeno latinskými plachtami. Později, zejména na Pyrenejském poloostrově, se přední stěžně vystrojují ráhovými plachtami. Pohon lodi byl zajišťován především vesly.

Galéra benátská
Benátská galéra Bucentavr
Francouzská galéra La Ferm
Francouzská galéra La Real