PIRÁTSKÉ LODĚ

Gaula

Těžká a široká oplachtěná fénická obchodní loď. Trup byl pevný a byl stavěn na principu kostry a obšívky. Kostru tvořil kýl (hlavní výztuha lodi ze čtyřhranného trámu, probíhajícího po celé délce lodi) a na něj pevně připevněné žebroví. Na kýl byly přichyceny přední a zadní vaz. Na žebra se připevňovala silná dřevěná prkna – obšívka. Prkna se připevňovala "na sraz" a spáry mezi nimi byly dobře utěsněny. Trup byl zhotoven hlavně z dubového a cypřišového dřeva, stěžeň z libanonského cedru, vesla byla vytesána pravděpodobně z dubového dřeva. Lodní boky byly vysoké a veslaři nebyli umístěni na palubě, ale v polovině výšky boků. Vesla byla prostrčena otvory v bocích lodi, které byly pravděpodobně utěsněny koženými manžetami. Loď měla po celé délce pevnou, nerozebíratelnou palubu. Plachetní výstroj byla podobná jako u egyptských plavidel a tvořil ji jeden poměrně nízký stěžeň, upravený pro sklápění. Na jeho vrcholku byl pozorovací koš. Byl přístupný po laně, opatřeném uzly nebo krátkými dřevěnými příčkami. Plachta byla obdélníková vyrobená z plátna dováženého z Egypta. U menších lodí měla jedno ráhno, u větších ráhna dvě (na horním a dolním okraji). Jako první užili Féničané plachtu ovládanou z paluby plachtovou otěží, tj. lany uvázanými na dolním konci plachty a procházejícími přišitými poutky svisle podél plachty pod ráhno a zpět dolů na palubu ke stěžni.. Féničané pravděpodobně už znali jednoduché kladky, přes něž napínali konopná lana a asi jako první užívali lodní kotvu. Tu tvořil nejprve kožený pytel, naplněný kamením, později doplnění dřevěným hákem. Příď trupu byla vztyčená a zdobila ji ze dřeva vyřezávaná koňská hlava, poznávací znamení fénické lodi. Ta mívala emailové oči, byla červeně natřená a u některých lodí i ozdobena zlacenou ohlávkou. Zadní vaz byl zakončen rybím ocasem. Kormidelní zařízení tvořila dvě velká vesla, umístěná po obou stranách zádě lodi v polovině její poměrně značné výšky, kde procházela zvláštními otvory v obšívce, a kormidelníci, kteří je obsluhovali, nebyli tedy na palubě lodi (jako u egyptských lodí), ale pod palubou.
V období kolem roku 700 př.n.l. se objevily birémy – lodě s dvěma řadami vesel. Ty doplňovala čtvercová ovladatelná plachta. Kýl byl v přední části proudloužen v kuželovité ostré beranidlo (kloun). Loď měla svislý přední vaz, oblou záď, vysoké obité boky, na kterých byly zavěšeny kruhové štíty, které chránily bojovníky. Loď řídila dvě kormidelní vesla, upevněná na bocích v zadní části.