PIRÁTSKÉ LODĚ

Hoj

Jeden z nejmenších typů plachetnic. Jednalo se o malou nákladní loď určenou pro plavbu v přístavech nebo pobřežních vodách. Vznikl v 2. polovině 18. století a největšího rozmachu dosáhl v 19. století. Loď sloužila k dopravě neskladných nebo těžkých nákladů a měla speciální určení v přístavní službě. Např. zásobování velkých lodí v přístavech zajišťovaly tzv. hoje kotevní (též nazývané kotevní šalupy), které měly jednak ve svém trupu instalovány objemné nádrže na pitnou vodu a jednak měly na palubě umístěny zpravidla dva svislé kotevní navijáky, sloužící k vytahování kotev velkých lodí před odplutím nebo k vzdvihování ztracených kotev ze dna přístavů. Trup lodi byl uzpůsoben její funkci - byl zaoblený a měl výrazně ploché dno. Hoj byl osazován jediným stěžněm se zpravidla šalupovým oplachtěním, které však mohlo být přizpůsobeno ve své skladbě zemi, kde byl stavěn.