PIRÁTSKÉ LODĚ

Huker   (též hoker)

Vyvinulo se v 18. století v prostoru Severního a Baltského moře. Jednalo se o typ s kečovým oplachtěním a svou formou se blížilo fregatě. Zpravidla se jednalo o válečné plavidlo, určené k obraně pobřeží. Huker měl pouze dva stěžně o poměrně značné výšce, z nichž hlavní třídílný převýšoval zadní dvoudílný stěžeň. Čelen byl značně dlouhý, nejčastěji dvoudílný. Trup hukeru byl zaoblený s hruškovitým profilem, vpředu měl zaoblený klounovec a na zádi zrcadlo, které spoluvytvářelo prostor zadní kajuty. Délka lodi se pohybovala okolo 30 až 40 metrů, šířka byla 8 až 10 metrů. Výzbroj sestávala obvykle z 10 až 12 děl střední ráže, v některých případech byl na přední části paluby osazen hmoždíř. Oplachtění lodi svým rozsahem daleko předčilo podobné druhy lodí stejné třídy. Jeho podstatu tvořily ráhnové plachty a vratiplachty umístěné na spodních částech obou stěžňů. Příď lodi byla osazena létavkou, kosatkou a přední stěhovkou, které měly poměrně velkou plochu.