PIRÁTSKÉ LODĚ

Hukeryacht

Menší varianta hukeru s délkou okolo 20 metrů a zjednodušeným oplachtěním. Měl stejný počet stěžňů jako huker (dva). Taktéž využití bylo obdobné.