PIRÁTSKÉ LODĚ

Hulk    (také holk)

Vyvinul se v 15. století v oblasti Severního a Baltského moře jako následovník kogy. Ve své době byl velmi rozšířen především v obchodní síti hanzovních měst, avšak uplatnil se i jako válečná loď. Plaňkování trupu bylo ukončeno vpředu a vzadu na vazech a kormidlo bylo usazeno na zadní vaz. Palubní nástavby (kastely) již byly dávány do jedné linie s boky lodi (nepřečnívaly) a byly zpravidla zakryty tak, aby chránily náklad i posádku před nepohodou. Původně jeden stěžeň byl postupně doplněn na celkem tři stěžně, které byly vždy zhotoveny z jediného kusu. Na vrcholu měly stěžně tzv. čapí (nebo jinak vraní) hnízdo. Čelen sloužil jen jako kotevní krakorec pro lanoví i kotvu. Oplachtění bylo provedeno hlavně příčnými (ráhnovými) plachtami, pouze na besanu (zadním stěžni u třístěžňové verze) byl hulk vybaven latinskou plachtou.