PIRÁTSKÉ LODĚ

Jackass

(z angl. = šaškovitý)

Jackass představoval vždy takový typ plachetní lodi, který se především svým oplachtěním vymykal běžným zvyklostem. Hermafroditní typy plachetnic tak byly nazývány přibližně od konce 18. století. Jackass lze charakterizovat asi tak, že loď musela být zpravidla trojstěžník, jeden stěžeň měl plné příčné oplachtění, úprava plachet na dalších dvou stěžních byla ponechána libovůli majitele lodi. Podmínkou však bylo, že úprava oplachtění nesmí být v souladu se žádným ze známých druhů a že jednotlivé použité plachty musí být co do druhu i tvaru zcela běžné.