PIRÁTSKÉ LODĚ

Kartaginská loď

Kartaginské lodi vycházely z fénické gauly. Trupy lodí měly kostru a obšívku, plachta byla ráhnová, obdélníková, v posledním období trojúhelníková, tzv. latinská, převzatá od Římanů. Lodě byly výborně ovladatelné a jejich nejhrozivější zbraní byl mohutný okovaný hrot na přídi trupu těsně u hladiny, jímž prorážely boky nepřátelských lodí. K řízení bylo používáno kormidelní veslo buď na jedné nebo na obou stranách zádi. Běžně byla používána kotva, ať už kamenná nebo s dřevěným hákem pobitým mědí.