PIRÁTSKÉ LODĚ

Kat

(n. Kat; a. cat)

Jedna z nejmenších plachetních lodí 19. století. Jeho použití bylo mnohostranné. Název je odvozen od jednoduchého oplachtění, které bylo tvořeno jen jedinou plachtou - buď vratiplachtou, vratiplachtou vysokostěžňovou nebo plachtou lugrovou. Kat měl vždy jen jeden stěžeň bez čnělky, umístěný co nejblíže k přídi lodi. Trup byl vždy přizpůsoben místu svého původu a obvykle měl tu nejjednodušší formu. Tento typ lodi v podstatě přetrval až do našich dnů ve formě sportovních plachetnic.