PIRÁTSKÉ LODĚ

Kliper

(n. Klipper; a. clipper)

Svým názvem nevymezoval přesně určitý typ plachetní lodi. Názvu se začalo používat až v 2. pol. 19. století pro rychlé obchodní lodi určené pro dálnou plavbu. U těchto plavidel se požadovalo, aby vzhledem k povaze přepravovaných nákladů, podléhajících poměrně rychle zkáze (např. čaj), byla loď co nejrychlejší. Klipery měly proto velmi štíhlý trup s oplachtěním, které dosahovalo maximální plochy. Většinou se jednalo o velké plachetnice s výtlakem až několik tisíc tun.