PIRÁTSKÉ LODĚ

Koga

(n. Kogge; a. cog nebo cogge; švéd. kugge)

Vznikla koncem 12. století v oblasti Severního a Baltského moře. Vrcholu rozvoje dosáhla koga ve 13. a 14. století v období rozkvětu hanzovních měst. Trup kogy vycházel z vikingské lodi knarr, postupně však byl zvyšován a jeho vnitřní konstrukce byla zpevňována, aby lépe odolávala tlaku převáženého nákladu. Loď měla poměrně ploché dno a na palubě se začaly objevovat první nástavby - kastely. Délka trupu se pohybovala okolo 20 metrů, šířka byla asi 7 metrů a ponor zpravidla nepřesáhl 1,5 metru. U kogy se začíná poprvé objevovat kormidlo zavěřené na zadním vazu, které nahrazuje dosavadní kormidelní veslo. Koga měla jen jeden stěžeň zhotovený z jediného kusu, později doplňovaný na vrcholku tzv. čapím nebo vraním hnízdem. Čelen byl určen pouze pro kotvení stěžně a pro manipulaci s kotvou. Oplachtění bylo provedeno pomocí jednoduché příčné (ráhnové) plachty.

Koga anglická