PIRÁTSKÉ LODĚ

Kreiger   (také kray, krayer, kraj, krajer)

Typ malého barku (vlastně jeho předchůdce), který vznikl koncem 18. století z původní dvoustěžňové plachetnice - snauky (snowbrigg). Sloužil především pro pobřežní plavbu.
Trup byl bachratého tvaru, což bylo pro tehdejší obchodní a rybářská plavidla typické. Délka trupu se pohybovala mezi 20 až 30 metry, šířka byla 6 až 8 metrů, ponor okolo 3 metrů. Poměr délky k šířce byl přibližně 3 - 3,5 : 1.
Stěžně i čelen byly zhotoveny z jediného kusu. Výška hlavního stěžně byla přibližně rovna délce trupu v ůrovní paluby. Oplachtění bylo jednoduché a tvořila jej vždy dvojice příčných (ráhnových) plachet na obou předních stěžních a vratiplachta na výrazně nižším zadním stěžni. Na čelenu bylo oplachtění doplněno kosatkou a přední stěhovkou. U horních (košových) plachet bylo pozoruhodné to, že mohly být spuštěny v případě potřeby až na úroveň paluby.