PIRÁTSKÉ LODĚ

Kuggon

Plavidlo fríských kupců z 9. - 10. století, vývojová varianta lodi knarr.