PIRÁTSKÉ LODĚ

Kutr

(n. Kutter; a. cutter)

1.
Jedna z nejmenších plachetnic. Byl to vždy jednostěžník určený zpravidla k plavbě na uzavřených vodních plochách a podél mořského pobřeží. V 18. a 19. století byl ve válečném námořnictvu používán pro hlídkování, strážní službu nebo ochranu pobřeží proti pašerákům. Za tímto účelem byl vyzbrojen 6 až 8 děly ráže od 1 do 12 liber. V 2. pol. 19. století se začíná kutr používat i jako loď obchodní a rybářská s oplachtěním převážně podélnými plachtami.
Trup měl poměrně ploché dno, které mu umožňovalo plavbu i v mělkých vodách. Délka trupu se pohybovala okolo 15 až 20 metrů, šířka 5 až 6 metrů a ponor do 1,5 metru. Nosnost se pohybovala okolo 45 až 60 tun.
Stěžeň kutru byl zpravidla dvoudílný s poměrně dlouhým pněm a krátkou čnělkou. Jednoduchý čelen byl obvykle situován excentricky mimo kloun. Oplachtění kutru bylo u původních vojenských verzí provedeno zpravidla pomocí dvou příčných (ráhnových) plachet, vratiplachty a kosatky s přední stěhovkou. U pozdější civilní verze se již používalo oplachtění bez příčných (ráhnových) plachet pomocí vratiplachty, plachty vrcholové, létavky, kosatky a přední stěhovky. Tato verze se svým oplachtěním velmi přibližovala šalupě.

2.
Střední typ lodního člunu určeného pro pomocné služby na velkých (zejména válečných) plachetnicích.