typy lodí

PIRÁTSKÉ LODĚ

Asirsko/fénická - obchodní loď
Asirsko/fénická - vojenská loď