Pink

Původní označení středních typů obchodních lodí v 18. století. Velikost lodí byla různorodá, stejně tak i jejich oplachtění. Nejčastěji se jednalo o oplachtění fregatové, kečové nebo brigové.