Pinka

(a. pinky)

Malý dopravní a rybářský plachetní člun, používaný v 18. a 19. století v severoamerických vodách. Trup lodi byl založen na výrazně dozadu se sklánějícím kýlu. Loď postrádala záďové zrcadlo, plaňkování bylo ukončeno na obou vazech (stevenech). Pinka měla zpravidla dva jednodílné stěžně. Oplachtění bylo provedeno dvěma vratiplachtami a přední stěhovkou. Loď měla vynikající plavební schopnosti a byla velmi rychlá.