Prám

(n. Praam; a. pram)

Zvláštní druh nejmenších plachetních plavidel. Prám byl většinou používán jako pomocné nákladní plavidlo k nakládání a vykládání velkých obchodních plachetnic v přístavech Severního a Baltského moře. Při doplnění trupu o pohyblivý kýl (káču) byl prám používán i k rybolovu na širém moři. Prám byl používán i ve válečném námořnictvu jako plovoucí baterie v přístavu, mělkých pobřežních vodách nebo jezerech. V tomto případě byl vyzbrojen 6 - 10 děly střední ráže.
Trup prámu měl scela ploché dno a poměrně nízké asi 1,5 metru vysoké boky, kolmé k hladině. Prám byl bez kýlu. Oba konce trupu byly buď ostré nebo byla zadní část skoro kolmá na oba boky. Běžná délka prámu byla okolo 20 metrů, šířka 4 až 5 metrů a ponor přibližně 0,5 metru. Nosnost dosahovala 20 i více tun. Prám nesl jeden až dva stěžně a zcela vyjímečně stěžeň. Oplachtění bylo různorodé, většinou šalupového nebo škunerového typu.