Šalupa Šalupa bermudská Šalupa dvoustěžňová Šalupa kotevní
Šalupa uzávěrová Šalupa válečná

Šalupa

(n. Slup; a. sloop, shallop; fr. chaloupe)

Jeden z nejmenších typů plachetnic. Byla používána na všech mořích. Vznikla v 17. až 18. století a přetrvala až do dnešních dnů. Šalupa byla používána jako spojovací, dopravní nebo rybářské plavidlo, které vynikalo velkou pohyblivostí a vynikajícími plavebními schopnostmi.
Trup šalupy měl ladné tvary, ostrou příď a záď s malým zrcadlem. Délka trupu se pohybovala od 10 do 25 metrů, šířka 4 až 7 metrů a ponor byl okolo 1,5 metru. Válečná verze šalup byla vyzbrojena 6 až 12 děly malé ráže, která byla umístěna na horní nekryté palubě.
Stěžeň měla šalupa vždy jen jediný, jedno- nebo dvoudílný. Čelen byl z jednoho nebo dvou kusů, ve vyjímečných případech zcela chyběl. Oplachtění tvořila charakteristický vratiplachta, někdy doplňovaná vrcholovou plachtou, přední stěhovkou a kosatkou, vyjímečně i jednou nebo několika příčnými (ráhnovými) plachtami (v tomto případě již byla velmi podobná kutru).


Šalupa bermudská

Specifický typ šalupy, která se stavěla v 18. století v bývalých britských koloniích v Severní Americe. Měla vynikající plavební schopnosti a je pokládána za jeden z výchozích typů pozdějších rychlých severoamerických plachetnic. Byla používána jako loď dopravní i válečná - v tomto případě byla vyzbrojena čtyřliberními děly. Díky své rychlosti byla oblíbená i u pašeráků.
Délka trupu dosahovala 15 až 20 metrů, šířka byla kolem 6,5 metru a ponor téměř 4 metry. Nosnost se pohybovala okolo 60 až 110 tunami. Kýl lodi klesal výrazně směrem k její zádi, což zvyšovalo ovladatelnost a stabilitu lodi.
Stěžeň byl pouze jediný, dvoudílný, dlouhým pněm a kratší čnělkou, a byl skloněn směrem k zádi. Čelen byl dvoudílný, dlouhý a vybíhal daleko před lodní příď. Oplachtění bylo provedeno pomocí velké vratiplachty, příčné (ráhnové) dělené košové plachty, přední stěhovky, kosatky a létavky.

 

Šalupa dvoustěžňová

(n. cat-schooner; a. two masts-sloop)

V podstatě se jednalo o křížence šalupy se škunerem. Tento typ šalupy byl opatřen dvěma stejně dlouhými stěžni. Vznikla na přelomu 18. a 19. století a přetrvala až do 20. století. Používala se pro pobřežní plavbu - rybolov, doprava, hlídkování nebo válečná služba.
Délka lodi byla kolem 15 metrů, šířka kolem 3 metrů a ponor asi 1,2 metru. Poměr délky k šířce byl 3 - 3,5 : 1. Loď měla ploché dno.
Oba stěžně byly prakticky identické, pouze zadní stěžeň byl prodloužen malou čnělkou. Jednoduchý čelen byl osazen v ose předního vazu a výškově byl v úrovni paluby. Oplachtění tvořily téměř shodné vratiplachty na obou stěžních, doplněné lichoběžníkovou stěhovkou mezi stěžni a kosatkou na čelenu.

 

Šalupa kotevní

(n. Anker-hoy; a. anchor-hoy)

Jiný název pro hoj kotevní. Jednalo se o malé přístavní plavidlo, které bylo určeno výhradně pro pomocné služby, např. zásobování velkých plachetnic v přístavech. Tyto šalupy měly jednak ve svém trupu instalovány objemné nádrže na pitnou vodu a jednak měly na palubě umístěny zpravidla dva svislé kotevní navijáky, sloužící k vytahování kotev velkých lodí před odplutím nebo k vzdvihování ztracených kotev ze dna přístavů.

 

Šalupa uzávěrová

(a. block-sloop)

Jednoúčelová plachetnice určená k ochraně přístavů, nejčastěji používaná počátkem 19. století. Tvořila doplněk k uzávěrovým fregatám. Šalupa byla zakotvena zpravidla na jediném místě a byla vyzbrojena obvykle dvěma velkorážními děly (ráže 24 až 32 liber), umístěnými na obou koncích lodi. Nad úrovní palubní obruby byl zesélený nebo pancéřovaný trup opatřen nástavbou, na přídi a na zádi zastřešenou tak, že vznikla chráněná střelecká stanoviště. Trup šalupy byl dlouhý okolo 15 metrů, široký 5,5 až 6 metrů a ponor dosahoval necelých 1,5 metru. Poměr délky k šířce byl asi 2,5 - 3 : 1.
Šalupa měla jediný stěžeň a byla bez čelenu. Oplachtění bylo uzpůsobeno jen potřebě přesunu v rámci přístavu a nezaručovalo lodi žádnou velkou rychlost. Plachty tvořila vratiplachta, příčná (ráhnová) plachta a stěhovka.

 

Šalupa válečná

Tato šalupa byla velmi podobná malé fregatě. Měla tři stěžně s plným fregatovým oplachtěním. Děla byla umístěna v jediné úrovni na horní otevřené palubě.