Scow

Název pro rybářský prám se škunerovým oplachtěním, který byl používán v australských vodách v 19. století.