Škuner

(n. Schoner; a. schooner)

Tento typ lodi vznikl v 18. století a největšího rozšíření dosáhl v 19. a 20. století. Pod pojmem škuner se skrývaly plachetnice nejrůznějších velikostí a tonáže. Nejčastěji byly škunery používány při dopravě a rybolovu. Trup škuneru zajišťoval velmi dobré plavební schopnosti a oplachtění zajišťovalo dobrou manévrovatelnost a vynikající rychlost.
Stěžně byly obvykle dvoudílné s dlouhým pněm a jednou čnělkou a byly nejméně dva. Existovaly škunery se 6 i 7 stěžni. Při dvou stěžních byl pravidelně přední stěžeň kratší. Čelen existoval u všech typů škunerů. Oplachtění bylo typické škunerové, tj. s převahou podélných plachet. Vynikaly vratiplachty a plachty vrcholové, doplňované na přídi létavkami, kosatkami a stěhovkami. Někdy bylo oplachtění kombinované s větším množstvím příčných (ráhnových) plachet.