Tjalk

(n., hol. Tjalk)

Malá dopravní a rybářská šalupa, používaná v 18. a 19. století v holandských a severoněmeckých vodách. Trup byl bachratý (typicky pro holandské lodi), s plochým dnem a kajutou budovanou ve formě nástavby na lodní zádi. Pro zlepšení stability na otevřeném moři byl tjlak opatřen bočními ploutvemi - káčami. Délka trupu se pohybovala od 15 do 25 metrů, šířka od 4 do 6 metrů a ponor byl okolo 1,5 až 2 metrů. Nosnost se pohybovala od 20 do 100 tun.
Stěžeň byl jen jeden, čelen byl poměrně krátký a silný. Oplachtění bylo provedeno pomocí vratiplachty, přední stěhovky a kosatky.