Trampová loď

Provozně se nasazuje podle okamžitých zájmů rejdaře a má všestrannější vybavení podle charakteru určité plavební oblasti.