PIRÁTSKÉ LODĚ
Jak vyrobit svůj model - Plachty

Principem plachtění je využívání kinetické energie větru. U prvních plachetnic se využívala jen síla vzniklá aerodynamickým odporem vzduchu, působícího na plachtu postavenou kolmo na směr vetru. Tento spůsob umožňoval plavbu jen po směru větru. Pak se plachty zdokonalovali a bylo možné postavit plachty ve vhodném úhlu k větru , a tak plout i kolmo na směr větru , či dokonce křižovat šikmo proti větru.Pro úspěšné plachtění je důležitý vítr. Narazí-li závan větru na hladinu, vějířovitě se rozprostře, a proto model plachetnice jedoucí v témž kursu dostane závan větru vždy z jiného směru.Vyšší břeh má nepříznivý účinek na směr větru proto, že vrhá závětrný stín až do vzdálenosti 4 x delší než je výška břehu. Rovněž lesnatý břeh ovlivňuje směr větru. Pak se někdy stává, že modely plachetnic jsou hnány opačným větrem ke břehu.
Jak máte nastavit plachty při různém směru větru je vidět z obrázku. Model plachetnice může plout ostře proti větru tehdy, když vítr vane zepředu a svírá s osou lodi úhel nejméně 45°, dál s bočním větrem svírajícím s osou lodi 90°, se zadním bočním větrem, který svírá s osou lodi úhel 120-160° nebo dokonce s větrem v zádech, rovnoběžným s osou lodi.