PIRÁTSKÉ LODĚ
PROČ A JAK LOĎ PLAVE ?

Než se rozhodnete, jaký model si postavíte, je nutné znát i některé ze základů námořnictví, stavby lodí a jejich chování na vodě, a také to, jak pracují některé nejdůježitěší součásti lodě. Každý dobrý modelář by se měl rozhodně nejdříve seznámit i s trochou teorie.

Při pohledu na obří zaoceánský parník nebo bitevní loď vás zákonitě musí napadnout otázka : jak to že se nepotopí ? S tímto problémem si však hlavu příliš lámat nemusíte, vyřešil jej už ve 3.století př.n.letopčtem významný řecký učenec ARCHIMÉDES
"tělěso ponořené do kapaliny je nadlechčováno silou, která se rovná tíže kapaliny tělesem vytlačené".

O tom, že síla, která loď nadlechčuje, v odborbných kruzích se jí říká

VZTLAK


opravdu existuje, se můžete malým pokusem přesvědčit sami. Vezměte nádobu s nějakým přepadovým nebo vylévacím zobáčkem a podněj postavte kádinku. Velkou nádobu naplňte po okraj vodou. Opatrně vložte model do nádoby s vodou. Jak se model postupně ponořuje, vytlačuje vodu , která vytéká do kádinky pod výlevkou. Jakmile model začne plavat, přestane voda vytékat. Vjměte model z vody a zvažte jej, potom vazměte kádinku s vodou, která vytekla, a zvažte jí také. Nakonec vodu z kádinky vylijte a zvažte kádinku prázdnou. Odečtete hmotnost prázdné kádinky od kádinky s vodou a tu porovnejte s hmotností modelu ludi. měli by být stejné.
VÝTLAK

Objemu vody, kterou loď vytlačí, se říká VÝTLAK. U skutečných lodí bývá udán v tunách, u modelů v kilogramech. Je to jednoduché. Loď se potopí tehdy, pokud její hmotnost bude větší, než kolik je schopna vytlačit vody.
Každý trup lodě má v plánku vyznačenou tzv. konstrukční vodorysku ( KV ), nebo se jí také říká čára ponoru. Pokud je loď při plavbě ponořena po tuto čáru, je její plavba stabilní. Pokud je příliš vynořena a nebo ponořena, může se převrátit a nebo potopit. Nejjednodušší by bylo, kdyby měl trup lodi tvar obyčejného hranolu. Pak by stačilo vzít jeho šířku, vynásobit délkou a potom ještě vynásobit délkou a potom ještě výškou ( KV ) , tedy ponorem. ve skutečnosti je tvar trupu složitější, a tak ani výpočet není úplně jednoduchý. Vychází se z toho, že tvar trupu vždy leží uvnitř onoho pomyslného ideálního hranolu.